Svend-Erik Engh

Svend-Erik, Birkerød

Svend-Erik har boet i Birkerød i mange år og har været primus motor på at få byttemarkeder til Birkerød.